Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 3/5 - 7/5
10 công ty chốt quyền cổ tức trong tuần tới.
10 công ty chốt quyền cổ tức trong tuần tới.
 
Theo thống kê, 10 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 3/5-7/5. Tất cả doanh nghiệp đều lựa chọn trả cổ tức bằng hình thức tiền mặt.
 
Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) là đơn vị thông báo trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Công ty chốt quyền vào ngày 10/5.
 
 
Nguồn: Tổng hợp
 
Châu Anh

Nguồn: Người đồng hành